Itemshop รายละเอียดไอเท็ม

คำสั่ง Itemizer เปลี่ยนชื่อของ (Survival 1.8)

เปลี่ยนชื่อของเป็นชื่อสีได้ไม่จำกัด /itemizer name >ชื่อของ<

200.00 Points

สินค้านี้จะถูกส่งไปยังเซิฟเวอร์ที่ Survival
จำนวนที่สินค้านี้ถูกซื้อ: 20 ครั้ง